Maria Monikowska-Tabisz | Rzecz o Aniołach

Maria Monikowska-Tabisz

 

Wystawa “Rzecz o Aniołach” Marii Monikowskiej-Tabisz ukazuje malarskie wizje biblijnych aniołów, towarzyszących jej od początku artystycznej drogi. Urodzona w Częstochowie absolwentka wrocławskiej ASP, od lat związana z Rzeszowem, celebruje 50-lecie pracy twórczej, w której tematyka sakralna była nieprzerwanie wiodącym źródłem inspiracji. Wśród prezentowanych prac znajduje się zarówno malarstwo jak i grafika komputerowa. Wydarzenie zamyka cykl wystaw Monikowskiej-Tabisz wizualnie interpretujących teksty Starego i Nowego Testamentu. Wcześniej powstały: Apokalipsa - 1984, Księga Psalmów - 2003, Biblijne iluminacje - 2009 oraz Mądrość Syracha - 2017.

 

Maria Monikowska-Tabisz: “Anioły towarzyszą mi przez całe życie, artystyczne i duchowe. To nie tylko wiara w ich istnienie, ale głębokie przekonanie, że są obecne wśród nas, towarzyszą nam w życiu bez względu na stopień naszej religijności. Tworząc kolejne wizje aniołów starałam się lepiej zrozumieć ich przesłanie. Wierzę, że ta wystawa, dostępna również w internecie, dotrze przede wszystkim do tych, którzy jeszcze nie odkryli anielskiej mocy pomagania ludziom w potrzebie”.

 

Ks. Paweł Batory: “W Biblii aniołowie są to istoty nadprzyrodzone, stworzenia duchowe, w hierarchii bytów zajmujące miejsce między Bogiem a ludźmi. Z tej pozycji wynika ich rola, czyli pośrednictwo między Bogiem a człowiekiem. Notabene nazwa „anioł” (gr. angelos, łac. angelus, odpowiednik hebr. mal’ak) oznacza nie tyle naturę, co funkcję aniołów jako wysłanników, posłańców Wszechmogącego. Aniołowie utrzymujący więź między niebem a ziemią pojawiają się w księgach Starego i Nowego Testamentu niezliczoną ilość razy, niejednokrotnie otrzymując też konkretne imiona. Biblijni aniołowie mogą stanowić sami o sobie, mają wolną wolę, czego najbardziej dramatycznym wyrazem jest oparta m.in. na tekście Księgi Proroka Izajasza (Iz 14,12–-15) tradycyjna historia o buncie aniołów, w tym największego z nich, Lucyfera (czyli „niosącego światło”), który staje się Szatanem, głównym oponentem Boga i ojcem kłamstwa. Owa trwająca całą historię ludzkości walka dobra ze złem, aniołów światłości z aniołami ciemności, która będzie trwała aż do finalnej walki Archanioła Michała z Szatanem na końcu czasów, jest ważnym wątkiem w serii obrazów Marii Monikowskiej-Tabisz”. 

*******************

Maria Monikowska-Tabisz (ur. 1947) jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W latach 1973-1990 mieszkała i tworzyła w Koszalinie. W okresie stanu wojennego aktywnie działała w niezależnym ruchu artystycznym. Od 1991 roku związana z Rzeszowem, gdzie przez wiele lat czynnie angażowała się w działalność Związku Polskich Artystów Plastyków. 

W jej twórczości dominuje tematyka biblijna. Stworzyła cykle “Apokalipsa”, “Księga Psalmów”, „Droga Krzyżowa” i “Mądrość Syracha” oraz wiele obrazów sakralnych, w tym ikon. Jest autorką wizerunku Błogosławionej Rodziny Ulmów, który od 2004 r. towarzyszył procesowi beatyfikacyjnemu, a obecnie jest eksponowany wraz z relikwiami w kościele pw. św. Doroty w Markowej. W dorobku ma również abstrakcje, pejzaże, portrety i erotyki, a także wielkoformatowe, realistyczne malarstwa ścienne. Techniki jakimi najczęściej się posługuje to akryl i grafika komputerowa. 

W trakcie półwiecza pracy twórczej uczestniczyła w blisko 150 wystawach ogólnopolskich, okręgowych i poplenerowych, w Polsce i za granicą. Swoje malarstwo i grafikę prezentowała również na wystawach indywidualnych. Jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych oraz w zbiorach Kościoła Katolickiego w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych.