O nas

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie powstało w 1962 roku.

Zostało powołane jako instytucja wyrażająca mecenat państwa nad kulturą przez ówczesną Wojewódzką Radę Narodową. Statut BWA określił zadania tej placówki.

Celem galerii nie jest jedynie pokazywanie dzieł sztuki ale głównie organizowanie życia kulturalnego środowiska plastycznego.

A było ono w latach 60 tych, podobnie jak kraj, już odbudowane z powojennej pożogi.

Podobnie XVII synagoga zwana Nowomiejską, stała się siedzibą i ośrodkiem tego życia.

Tu powstała galeria z dwiema najpiękniejszymi salami wystawowymi w południowo-wschodniej Polsce.