Wystawy

Wystawy: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00 

Galeria Sprzedaży Dzieł Sztuki Współczesnej: poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00

22.06 - 3.07.2022 Czas dobra w złych czasach

Wystawa artystów ukraińskich. Wystawa zorganizowana w ramach festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury 2022

 

26.05.2022 - 19.06.2022 Postawy 2022 - malarstwo

Wystawa członków rzeszowskiego okręgu ZPAMiG.

Script logo   StudioStrona.pl