TOHL ERYK

Art. rzeźbiarz

Kierownik Działu Merytorycznego

(tel. wew. 29)

promocja@bwa.rzeszow.pl

 

Planowanie wystaw premierowych, aranżacja wystaw, projektowanie, redakcja wydawnictw i druków tow. wystawom. Prowadzenie dokumentacji dot. działalności BWA.

Inne działania pośrednio związane ze statutową działalnością BWA.

Script logo   StudioStrona.pl