NOWAK JACEK

Kierownik Sekcji Technicznej

(tel. wew. 29), e-mail: wystawy@bwa.rzeszow.pl

 

Nadzór i koordynacja przygotowania wystaw od strony technicznej.

Opieka nad zbiorami dzieł sztuki współczesnej BWA.

Redakcja, projektowanie komputerowe wydawnictw Biura.

Zarządzanie stroną internetową.

Script logo   StudioStrona.pl