MASŁYK EWA

Kierownik Administracyjny BWA

(tel. wew. 31)

 

Administracyjna obsługą kadr, budynku.

Obsługa zleceń, przetargów, zakupów.

Ubezpieczenia budynku, wystaw.

Prowadzenie spraw kadrowych

Script logo   StudioStrona.pl