WERNISAŻ 15.02.2024 | Zbigniew Święciński – Ewokacja / notatki z podróży

Zbigniew Święciński - Ewokacja / Notatki z podróży
 
Artysta urodzony w Giżycku, jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, Wydziału Architektury i Urbanistyki - dyplom uzyskał u prof. Bohdana Lisowskiego w 1990r. oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora Juliusza Joniaka w 1995r. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w 1996/97.
Z sukcesem łączy dwie dziedziny: architekturę i malarstwo. Jest wice prezesem SARP Oddział Rzeszów oraz członkiem Kolegium Sędziów Konkursowych - SARP Oddział Rzeszów. W 1993r. stworzył zespół architektów działający pod nazwą „Święciński Architekci”.
 
W dziedzinie artystycznej na koncie posiada wiele znaczących wystaw indywidualnych krajowych i zagranicznych oraz udziałów w konkursach, w których również zdobył kilka nagród i wyróżnień. W swoim dorobku malarskim posiada szereg wystaw obrazów związanych z goła inną pasją, jaką jest podróżowanie. Malarstwo jest formą zapisków miejsc, w których był, ale nie tylko stricte dokumentujących zobaczoną rzeczywistość, ale również portretujących swoistą aurę miejsca i bardzo osobiste wrażenie, jakie ono na niego wywiera. Stąd też trafny tytuł tej wystawy „EWOKACJE” czyli przywoływanie echa wspomnień, wrażeń, a nawet wizji. W okultyzmie to przywoływanie „istot zewnętrznych” tj. duchów, a wręcz demonów. Najczęściej są to ekspresyjne szkice malarskie, odważnie postawionymi plamami. Koloryt obrazów zależy właśnie od owego klimatu i występuje od bieli, przez pastelową paletę barw, po soczyste słoneczne barwy. Święciński jednak najbardziej wierny jest koloryzmowi. Jak pisze w katalogu do kolejnej w Krośnie wystawy artysty Piotr Wójtowicz „…Jako absolwent tej uczelni, (...) student Juliusza Joniaka, znakomitego malarza martwych natur i nasyconych światłem pejzaży niosących z sobą niezwykłą witalność połączoną z prostym i bezpretensjonalnym zachwytem widzialnym światem, odebrał Święciński niewątpliwie pod jego okiem gruntowną lekcję malarstwa, w którym kolor właśnie, ściśle powiązany z definicją światła jest elementem decydującym i rozstrzygającym obraz. Ale też z pewnością wrażliwość i typ wyobraźni plastycznej (Święcińskiego) z pracowni prof. Joniaka znalazły dobry grunt i kreatywne środowisko dla własnego rozwoju”.
 
Drugim aspektem, jakiemu poświęca swoją twórczość Zbigniew Święciński jest figuracja. Człowiek z jego niedoskonałościami ukazywany pod postacią anioła. Cykl obrazów, które pamiętam z jego wystawy sprzed dwudziestu kilku lat pod nazwą „Upadłe Anioły”, przybiera w powracających obrazach po 2019 roku inną, lżejszą, nieco groteskową postać. Z perspektywy czasu, artysta jakby mniej wymaga od natury ludzkiej, patrząc na nasze ludzkie cechy z większym pobłażaniem.
 
I trzeci wątek twórczości Święcińskiego to nadal kolorowe, fakturalne kompozycje, którymi malarz nie tyle bawi się kolorem, co bada materię przedmiotów i strukturę tego, co go otacza.
 
W naszej galerii Zbigniew Święciński, po ponad dwudziestu latach, przypomniał się epizodycznie na ubiegłorocznej wystawie konkursowej „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2022/23”, a teraz dużą wystawą, na którą zapraszamy do 17.03.2024 r.
 
Czas trwania wystawy: 15 lutego – 17 marca 2024
Galeria BWA czynna jest od wtorku do niedzieli, w godzinach 12:00 – 20:00.