Wyniki konkursu Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2021

PROTOKÓŁ

 

Z posiedzenia Jury konkursu „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2021/2022”, które odbyło się dnia 8 listopada 2021 roku w Domu Sztuki w Rzeszowie.

 

Jury w składzie:      

Przewodnicząca Jury – Art. Plastyk prof. Anna Waszczuk – Lublin

Art. Plastyk dr Aleksandra Zuba – Benn – Tarnów

Art. Rzeźbiarz Stanisław Cukier – Zakopane

Art. Malarz Piotr Rędziniak - dyrektor BWA w Rzeszowie,

zapoznało się z Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem Obrad Jury.

 

 

 

Do konkursu wpłynęło 161 prac 58 autorów.

Jury zakwalifikowało do wystawy 129 prac 53 artystów, w tym:

 

- malarstwo 88

- grafika 27

- rysunek 14

 

W drugim etapie Jury przyznało nagrody:

I Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego wys. 9 000 zł Otwarta Przestrzeń Kultury – za pracę pod tytułem „Model” Janowi Szczepkowskiemu

II Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa w wys. 7 000 zł – za zestaw prac pod tytułem „Skin to skin” oraz „She and Herself” Barbarze Porczyńskiej

III Nagrodę Zakup pracy do zbiorów BWA w Rzeszowie w wys. 5 000 zł –  za zestaw prac pod tytułem „Wyspy I” oraz „Wyspy II” Markowi Habie

 

Nagrodę Specjalną ZPAP O/Rzeszów w formie organizacji wystawy w roku 2022 przyznano:

Ninie Zielińskiej – Krudysz za pracę pod tytułem „Abstrakcja ze światłem”

 

 

Wyróżnienia Honorowe przyznano:

 

- Stanisławowi Świecy za zestaw prac pod tytułem „ Kosmiczny obserwator I, II i III”

- Łukaszowi Cywickiemu za zestaw prac pod tytułem ”Dzień dwudziesty czwarty” oraz „Dzień dwudziesty piąty”

- Piotrowi Worońcowi Jr za pracę pod tytułem „Odyseja”

 

Na tym zakończono obrady Jury i podpisano 5 jednobrzmiących Protokołów Obrad Jury.

 

 

 

Rzeszów, 8 listopada 2021 r.