Konkurs Obraz, Grafika, Rysunek Rzeźba Roku 2022/2023

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu odbywać się będzie na nowych zasadach, uczestnik konkursu:

1.Wypełnia formularz-online, w którym;

-uzupełnia dane osobowe

-przesyła reprodukcję prac

-potwierdza uiszczenie opłaty konkursowej (skan/zdjęcie)

-przesyła zdjęcie portretowe

-akceptuje regulamin konkursu i regulamin przetwarzania danych osobowych RODO

2.Dostarcza prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym (dostępnym do pobrania ze strony konkursu, a także w sekretariacie BWA i dziale technicznym) do działu technicznego Biura w godzinach pracy (8.00-15.00) 

Zgłoszenia on-line należy dokonać przed dostarczeniem prac konkursowych do BWA, UWAGA brak dostarczenia prac do BWA w wyznaczonym przez regulamin konkursowy terminie będzie skutkował dyskwalifkacją zgłoszenia