Archiwum wystaw

Ponad 180 stron archiwalnych (część w przebudowie)

21.04.2016 - 15.05.2016 - Sylwia Kopeć - "Trzy kolory" Guma dwuchromianowa

Sylwia Natalia Kopeć urodzona w 1985 w Dębicy. Studia Licencjackie ukończyła w pracowni malarstwa prof. Marka Pokrywki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dyplom magistra sztuki uzyskała pod kierunkiem dr. Pawła Bińczyckiego w pracowni grafiki w 2013 roku.

21.04.2016 - 15.05.2016 - Mariola Wawrzusiak - "Habitaty" rzeźba

Autorka wystawy urodziła się w Rzeszowie w 1971 roku. Ukończyła rzeszowskie Liceum Sztuk Plastycznych. Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie odbyła w latach 1992-1997. Dyplom ukończyła z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego. 

21.04.2016 - 15.05.2016 - Bez tytułu, olej, płótno - wystawa artystów malarzy związanych z ASP Kraków

To oryginalny tytuł wystawy przygotowanej przez nieformalną grupę artystów związanych ze środowiskiem krakowskim (a w szczególności z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie i Galerią Dominika Rostworowskiego).

17.03.2016 - 17.04.2016 - Witold Kaliński

Artysta urodzony w Ornecie w 1949 roku. Studia w latach 1966-1972 w PWSSP w Łodzi. Dyplom w roku 1972 w Pracowni Malarstwa prof. St. Fijałkowskiego i w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. J. Pierzgalskiej.

Script logo   StudioStrona.pl