Archiwum wystaw

Ponad 180 stron archiwalnych (część w przebudowie)

25.03.2021-25.04.2021 - Tomasz Westrych - occursum/spotkanie

Tomasz Westrych, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie (Wydział Rzeźby, 1993). Stopień doktora uzyskał na macierzystej uczelni w 2005 roku. Tworzy rzeźby z terakoty i papierowe płaskorzeźby. Obecnie pracuje jako adiunkt w I‐ej Pracowni Rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie.

26.02.2021 - 21.03.2021 - Synergia - Piotr&Piotr Woroniec

Prywatna relacja ojca i syna mająca miejsce w przypadku obydwu Piotrów Worońców w ich artystycznej praktyce przekłada się na różne dziedziny plastycznej aktywności, którymi są rzeźba i malarstwo.

26.02.2021 - 21.03.2021- Ewelina Kołakowska - Divertimento - Grafika Malarstwo

Ewelina Kołakowska urodziła się 19.08.1993 w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie, Polska).Ukończyła; Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie, specjalizacja: reklama wizualna (2009–2013); Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, specjalność: grafika warsztatowa (2013-2018). Obecnie doktorantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich „Academia Copernicana” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Asystentka w Katedrze Technologii i Technik Sztuk Plastycznych, Wydział Sztuk Pięknych, UMK. Reprezentowana przez Galerię „Pragaleria” w Warszawie. Brała udział w około 70-ciu wystawach w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych.

  • Zapraszamy na wystawę 27.05.2021 - 27.06.2021
  • W naszej galerii sprzedaży
  • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl