Archiwum wystaw

Ponad 180 stron archiwalnych (część w przebudowie)

22.10.2012 - 22.11.2012 Irena Gałuszka - Na styku realności 2

IRENA GAŁUSZKA – studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Mat. – Fiz. – Chem., kierunek Fizyka. W 1996 r. została przyjęta do grona Związku Polskich Artystów Fotografików w trybie szczególnym – leg. nr 731.

22.10.2012 - 22.11.2012 Byli wśród nas - Janina Ożóg-Czarnowska 1930-2019 - malarstwo, rysunek

Janina Ożóg – Czarnowska urodziła się w 1930 roku w Trzebusce – niewielkiej miejscowości koło Rzeszowa. Studia artystyczne odbyła na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych zakończonych dyplomem w pracowni profesora Jerzego Fedkowicza w 1956 roku.

Script logo   StudioStrona.pl