27.05.2021 - 27.06.2021 - Biennale ZPAP 2020-2021

„Biennale ZPAP 2020-2021”, czyli Przeglądowa Wystawa Członków Okręgu Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest ona okazją do artystycznej konfrontacji bieżącej twórczej aktywności artystów plastyków zrzeszonych w rzeszowskim Okręgu ZPAP.  Reprezentują oni różne środowiska. To pracownicy akademiccy, konserwatorzy i muzealnicy, etatowi pracownicy i działacze instytucji kultury, ale również prowadzący indywidualne działalności jak również wolne zawody. Są mieszkańcami przede wszystkim Rzeszowa, ale również Przemyśla, Jarosławia, Tarnobrzega, Krosna, Ropczyc i wielu okolicznych miejscowości.
Biennale ZPAP jest swoistym świętem środowiska, które na płaszczyźnie artystycznej pragnie spotkania, konfrontacji i dialogu tak różnych postaw i manifestacji indywidualności.

Script logo   StudioStrona.pl