20.11.2014 - 14.12.2014 Magdalena Gryska "Czarna Fala" - malarstwo

Urodziła się w 1965 roku w Poznaniu. W latach 1989-1994 studiowała w poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni prof. Jacka Waltosia.

 

Równocześnie, w latach 1990-1991, była wolnym słuchaczem w pracowni malarstwa prof. Alfredo Zawaro w École Nationale Superieure Des Beaux Arts w Paryżu. W 2009 roku rozpoczęła przewód habilitacyjny na wrocławskiej ASP. Prowadzi pracownię malarstwa w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Przynależy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Zielonej Górze. Zorganizowała kilkanaście wystaw indywidualnych, m. in. Obrazy i obiekty, Poznań – 1997, Lublin – 1998; Różne wątki, Konin – 2000, Legnica – 2001, Bielsko-Biała – 2003, czy Niebieska melancholia, Gorzów Wielkopolski – 2008, Konin – 2009. Uczestniczyła także w wielu wystawach zbiorowych, m. in. w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Bielska Jesień, Bielsko-Biała, Słupsk, Bydgoszcz – 1999 (wyróżnienie) i 2003; Obraz Roku 2003, Warszawa – 2004 czy Lubuska Zachęta Sztuki, Frankfurt (Oder), Niemcy – 2009 oraz „Jesienne Konfrontacje – Rzeszów 2010”.

 

Artystka maluje obrazy cyklami, które porównując do literatury są opowiadaniami o zjawiskach, sytuacjach, które wzajemnie się dopełniając tworzą spójną opowieść na konkretne zagadnienie.

 

Czarna fala, Magdalena Gryska,
fragment tekstu do wystawy, Galeria BWA Rzeszów, 2014

 

(…) Obrazy są wypadkową, efektem finalnym, które zbierają, przecedzają, podsumowują pojedyncze zdarzenia, myśli towarzyszące przemieszczaniu się, archiwizowane są przeze mnie w rozmaity sposób. Malowanie to tworzenie własnych systemów obrazowania artefaktów, odnajdywania znaczeń w otaczającej nas rzeczywistości. Obrazy to wybór sposobu przekazania odnalezionych znaków, ułamkowych zdarzeń.

 

Powstające przedmioty, dzieła sztuki są nośnikami informacji o świecie, naturze i człowieku. Obraz różni się od przedmiotu, należy do świata wyobrażeniowego i uczestniczy w różnych formach aktywności umysłu. Świat nie jest czymś niezmiennym, jest natomiast w ciągłym ruchu a ciągłe poszukiwanie to określanie obszaru umożliwiającego postawienie pytania wynikającego z samego stosunku do rzeczywistości, która nieustannie się zmienia, tworząc nową perspektywę widzenia świata.

 

Czarna fala to stan, jaki zalewa wszystkie poprzednie emocje, zaciera zdarzenia, to umiejętność zapominania, umiejętność jaką się posiada bądź się jej pragnie. Alienacja, wycofanie, pustka i nicość to elementy badane przeze mnie malarstwem. Próbuję obrazami zajrzeć, spojrzeć w stronę nicości. Odwrotność bycia obecnym, odwrotność teraźniejszości. Koło łączy od zawsze istnienie z nieistnieniem. Jest jednoczesnym symbolem braku i całości (…).

Script logo   StudioStrona.pl