16.12.2021 - 23.01.2022 Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2021

„Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku” to doroczny konkurs zorganizowany przez rzeszowskie BWA z myślą o prezentacji dorobku i działalności artystycznej profesjonalnego środowiska artystów sztuk wizualnych z terenu Podkarpacia w mijającym roku. Tradycyjnie już Honorowy Patronat sprawują nad tym konkursem Gospodarze: Województwa Podkarpackiego – Pan Marszałek Władysław Ortyl i Miasta Rzeszowa – Pan Prezydent Konrad Fijołek. W tegorocznej edycji udział wzięło 58 autorów, którzy zgłosili 161 prac.

Jury konkursu w składzie: Przewodnicząca Jury
 Art. Plastyk dr hab. Anna Waszczuk,
Art. Plastyk dr Aleksandra Zuba-Benn,
Art. Rzeźbiarz Stanisław Cukier,
Art. Plastyk Piotr Rędziniak    przyznało nagrody:


Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego w wys. 9 000 zł Otwarta Przestrzeń Kultury – za pracę pod tytułem „Model” Janowi Szczepkowskiemu,

Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa w wys. 7 000 zł – za zestaw prac pod tytułem „Skin to skin” oraz „She and Herself” Barbarze Porczyńskiej,

Nagrodę Zakup pracy do zbiorów BWA w Rzeszowie w wys. 5 000 zł – za zestaw prac pod tytułem „Wyspy I” oraz „Wyspy II” Markowi Habie,

Nagrodę Specjalną ZPAP O/Rzeszów w formie organizacji wystawy w roku 2022 przyznano: Ninie Zielińskiej-Krudysz za pracę pod tytułem „Abstrakcja ze światłem”.

Wyróżnienia Honorowe przyznano: Stanisławowi Świecy za zestaw prac pod tytułem „Kosmiczny obserwator I, II i III”,

Łukaszowi Cywickiemu za zestaw prac pod tytułem „Dzień dwudziesty czwarty” , „Dzień dwudziesty piąty”

oraz Piotrowi Worońcowi Jr. za pracę pod tytułem „Odyseja”.

  • Zapraszamy na wystawy 11.08.2022 - 11.09.2022
  • W naszej galerii sprzedaży
  • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl