12.09.2013 - 13.10.2013 - Kacper Dudek, Piotr Stochla - Cudowne trwonienie czasu

Piotr Stochla

Urodzony w 1970 roku w Rzeszowie. Absolwent rzeszowskiego PLSP. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP w 1996 roku. Bierze udział głównie w akcjach plastycznych i happeningach. Ostatnie realizacje to - 1996 projekt" wspólnota" ,instalacja - 2013 "chmura", instalacja- zamknięcie projektu "wspólnota"

 

Kacper Dudek

Urodzony w 1971 r. w Krakowie. Absolwent rzeszowskiego PLSP. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1996 r. w pracowni prof. Z. Grzybowskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią i ilustracją. Współpracuje z wydawnictwami Bajka, Czarna Owca, magazynem dla dzieci „Świerszczyk”. Twórca wielu kolekcji dla Endo.  Laureat stypendium im. prof. Hanny Rudzkiej-Cybis oraz nagrody Fundacji im. Eugeniusza Gepperta. Autor licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Obaj artyści prezentują wystawę pod wspólnym tytułem, który jest tytułem obrazu Kacpra Dudka „Cudowne trwonienie czasu”. Autorów łączy podobne postrzeganie otoczenia, które komentują, każdy na własny sposób. K. Dudek poprzez swoje najnowsze obrazy i P. Stochla poprzez instalację rzeźbiarską o nazwie „Chmura”. Owo tytułowe trwonienie czasu zdaje się być rozumiane na dwa sposoby. Pierwszym jest niezwykła pracochłonność co za tym idzie czasochłonność wykonywanych przez artystów dzieł. Z drugiej strony można postrzegać to jako ironiczne stwierdzenie faktu jako by tworzenie w obecnej dobie było traceniem czasu tak cennego, w którym pozostała ludzkość spędza na pogoni za przedmiotami i wartościami, które dla świata artystów są zupełnie bez wartości.

Script logo   StudioStrona.pl