06.09.2018 - 07.10.2018 - Srebrny Czworokąt 2018

Wystawa Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt po raz szósty jako Triennale - prezentująca i dokumentująca twórczość artystów zamieszkałych na przygranicznych terenach Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier tworzących Euroregion Karpaty.
Jest to dziesiąta edycja projektu realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Przemyślu od roku 1994, we współpracy z partnerami w Polsce i za granicą. Wspólna historia regionu Karpat to współistnienie różnych grup narodowościowych i kulturowych. Sąsiedztwo ukształtowane na przestrzeni wieków pełne było napięć, wydarzeń dramatycznych, ale jeszcze częściej przyjaźni i dobrego współżycia. Przeszłości już nie zmienimy, ale kształtowana przez nas teraźniejszość jest szczególnym wyzwaniem dla artystów. Celem Triennale - Srebrny Czworokąt jest promocja i dokumentacja aktualnych tendencji realizowanych w obszarze współczesnego malarstwa, artystów zamieszkałych w przygranicznych regionach pięciu państw, dla których tradycje kultury i sztuki Regionu Karpat są odniesieniem do aktualnych problemów - głosem naszego pokolenia.

 

Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, a wystawie rzeszowskiej patronuje Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Koordynatorem projektu jest dyrektor GSW w Przemyślu Janusz Jerzy Cywicki, Kuratorem artystycznym jest Andras Kakoczki a Kuratorem Triennale jest artysta malarz Andrzej Cieszyński z Przemyśla.

 

Na konkurs wpłynęło 262 prace 96 artystów, z których do wystawy zakwalifikowano 106 obrazów 76 autorów.
Jury pod przewodnictwem Grzegorza Dobiesława Mazurka przyznało Grand Prix Triennale artystce z Rzeszowa Magdalenie Cywickiej.

Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego otrzymał Peter Lenkey-Toth z Wgier, Nagrodę Prezydenta Miasta Przemyśla otrzymał Volodymyr Lutsyk z Ukrainy, Nagrodę Elektromontaż Przemyśl przyznano Mariy Klymenko z Ukrainy. Wyróżnienia Honorowe otrzymali Henrich Bronisevsky ze Słowacji, Łukasz Cywicki z Polski, Nicole Suciu z Rumunii i Zoltan Gonda z Węgier. Ponadto nagrody fundowane otrzymali Gabor Lukasc (H), Szabina Gore (H), Frantisek Turcsanyi (SK) oraz Aleksandra Zuba-Ben (PL), której nagrodą jest organizacja wystawy w rzeszowskim BWA w najbliższym czasie. Nagrodę Specjalną Triennale dla wybitnej osobowości artystycznej ufundowaną przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego otrzymał Teofil Ioan Stiop z Rumunii.

 

Polska reprezentowana jest licznie przez artystów malarzy z południa Polski z samego Rzeszowa uczestniczyli w tym konkursie: Kamila Bednarska, Kinga Cichowska Szmulkiewicz, Ryszard Dudek, Małgorzata Drozd-Witek, Marek Haba, Barbara Hubert, Bartosz Nalepa, Marcin Pecka, Barbara Porczyńska, Piotr Rędziniak, Renata Szyszlak, Jerzy Tomala, Barbara Tomala (Bokota) i Piotr Woroniec Jr.

 

Hasło obecnej edycji „Przyszłość Europy – jedność w wielości” było nie małym wyzwaniem dla artystów, którzy sprostali oczekiwaniom Organizatora Triennale wyrażonym m.in. w słowach wstępu do katalogu Triennale „… Współczesna sztuka z powodzeniem pełni dzisiaj pozytywną misję, dając szansę na przezwyciężenie historycznych uprzedzeń czy stereotypów, na zgodną współpracę, a przede wszystkim sąsiedzką przyjaźń i wzajemny szacunek…” Na dowód tego niech świadczy fakt, iż wystawa jak dotąd i tym razem z powodzeniem prezentowana jest po pokazie w Krasiczynie i Krośnie; w Rzeszowie a następnie zaprezentowana będzie w najważniejszych galeriach i muzeach we Lwowie, Oradei, Miszkolcu, Debreczynie i…Koszycach.

Script logo   StudioStrona.pl