02.08.2018 - 02.09.2018 Łukasz Gil - malarstwo

ŁUKASZ GIL urodzony w Rzeszowie. Tam ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych i odbył studia artystyczne na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
w pracowni malarstwa prof. St. Białogłowicza (2005 - 2010). Dyplom z wyróżnieniem w 2010 roku uhonorowany I nagrodą im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2015 roku uzyskał stopień doktorski w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zatrudniony obecnie jako adiunkt w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest kuratorem
i organizatorem wielu wystaw i spotkań środowiskowych. Autor 27 wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Należy do ZPAP oraz grupy artystycznej Młodzi Sztuką działającej przy ZPAP w Warszawie. Zajmuje się sztukami wizualnymi, malarstwem, rysunkiem oraz grafiką warsztatową. Jest jednym z malarzy młodego pokolenia w zakresie sztuki metafizycznej i duchowej. Autor cykli obrazów:
( U źródła, Fragment obecności, Pytając o człowieka, Ecce homo oraz Pejzaże horyzontalne).

 

 

„…Twórczość Łukasza Gila charakteryzuję się zauważalna jednorodnością, wynikająca jakby z pilnej potrzeby rozpoznania siebie w samej formie tworzonego obrazu oraz próby poznania istoty inspirowanej ekspresji kompozycji figuralnych pejzażowych. W obrazach wyczuwalna jest intencja oraz emocja, która stanowi naturalną potrzebą pragnienia,
a zarazem takiego doświadczenia malarskiego, w którym eksperyment malarski
w stosowanych środkach wyrazu służy do celów wyrażania. Patrząc na obrazy Łukasza Gila odkrywałem ich mroczna nagość w mocno zdyscyplinowanej gamie czerni i szarości odkrywamy jakiś istotny element cierpienia. W obrazach Gila pojawia się czasem dominująca intensywność akcentów malarskich które wynikają jakby z potrzeby szukania esencji ukrytej we emocjach własnej wyobraźni…”

Stanisław Białogłowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl