Pracownicy

RĘDZINIAK PIOTR

Dyrektor BWA

Art.plastyk

(tel. wew. 23)

 

 

SKIBA HALINA

Główny Księgowy

Stanowisko samodzielne

(tel. wew. 24)

 

Finansowa i księgowa obsługa spraw związanych z funkcjonowaniem BWA.

MASŁYK EWA

Kierownik Administracyjny BWA

(tel. wew. 31)

 

Administracyjna obsługą kadr, budynku.

Obsługa zleceń, przetargów, zakupów.

Ubezpieczenia budynku, wystaw.

Prowadzenie spraw kadrowych

NOWAK JACEK

Kierownik Sekcji Technicznej (tel. wew. 29), e-mail: wystawy@bwa.rzeszow.pl

 

Nadzór i koordynacja przygotowania wystaw od strony technicznej.

Opieka nad zbiorami dzieł sztuki współczesnej BWA.

Redakcja, projektowanie komputerowe wydawnictw Biura.

Zarządzanie stroną internetową.

Script logo   StudioStrona.pl