Pracownicy

RĘDZINIAK PIOTR

Dyrektor BWA

Art.plastyk

(tel. wew. 23)

piotr@bwa.rzeszow.pl

 

 

SKIBA HALINA

Główny Księgowy

Stanowisko samodzielne

(tel. wew. 24)

 

Finansowa i księgowa obsługa spraw związanych z funkcjonowaniem BWA.

TOHL ERYK

Art. rzeźbiarz

Kierownik Działu Merytorycznego

(tel. wew. 29)

promocja@bwa.rzeszow.pl

 

Planowanie wystaw premierowych, aranżacja wystaw, projektowanie, redakcja wydawnictw i druków tow. wystawom. Prowadzenie dokumentacji dot. działalności BWA.

Inne działania pośrednio związane ze statutową działalnością BWA.

BRZEGOWY MAGDALENA

Kierownik Działu Administracyjnego
(tel. wew. 29)
e-mail: kadry@bwa.rzeszow.pl

Script logo   StudioStrona.pl