KORELESKI ZDZISŁAW

1909 - 1992 Urodził się w 1909 roku w Przemyślu. Studiował w Politechnice Lwowskiej (1928 - 29), Krakowskiej Wolnej Szkole Malarskiej (1929 -1931), Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1931 - 36) pod kierunkiem prof. Władysława Jarockiego, Ignacego Pieńkowskiegio , Józefa Mehoffera, Stanisława Kamockiego - dyplom na Wydziale Malarstwa w 1936 roku w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie (1936 - 1937), ponownie w ASP w Krakowie (1956 - 58) pod kierunkiem prof. Karola Frycza. Dyplom na Wydziale Scenografii w 1958 roku. W latach 1937 - 38 podróżował po Czechosłowacji, Austrii i Włoszech. Debiutował na wystawach studenckich w latach 1934 - 36. Pierwszy oficjalny udział w wystawie nastąpił w 1939 r. - Konkurs Przedolimpijski w Warszawie. Brał udział w wystawach grupy "Zachęta". Miał w swoim dorobku cztery wystawy indywidualne i udział w ponad 50 znaczących wystawach ogólnopolskich. Brał udział w ośmiu aukcjach organizowanych przez Z.O. ZPAP - Warszawa . Stypendysta Fundacji X. Ostrogskiej - Zakordonowej (1933 - 34), Stypendium Górnośląskie (1934 - 35), Stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej (1949), Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Odznaczony Medalem X - lecia Polski Ludowej, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Złotą Odznaką ZPAP. Prace w muzeach w całym kraju i kolekcjach prywatnych. Zmarł w Rzeszowie w 1992 roku.

 

Koreleski Zdzisław, Na uskoku, olej, płótno, 86 x 66, 1982 r.
/ zbiory Muzeum Okręgowego w Rzeszowie/

Script logo   StudioStrona.pl