KMIECIK EDWARD

Urodził się w 1928 roku w Czortkowie na Podolu. Studia na Wydziale Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom uzyskał w 1956 roku. Zorganizował kilka wystaw indywidualnych m.in. w Ośrodku Kultury Polskiej w Pradze (1986), oraz brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Od 1953 do 1996 współpracował z wieloma czasopismami m.in. z "Słowo Polskie", "Tygodnik Katolicki" , "Życie Przemyskie", "Pogranicze". W latach osiemdziesiątych był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Przemyśla. Uprawia ceramikę, szkło artystyczne, rysunek. Mieszka i pracuje w Przemyślu.

 

Kmiecik Edward, Park w Krasiczynie, rys. ołówek, 34 x 25, 1985 r.

Script logo   StudioStrona.pl