JANICKI IRENEUSZ

Urodził się w 1962 roku w Jarosławiu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej. Dyplom otrzymał w pracowni prof. Mariana Stelmasika w 1988 roku. Uprawia malarstwo. Mieszka i pracuje w Jarosławiu.

 

Janicki Ireneusz, Rosynant i Don Kichote, olej, płótno, 125 x 125, 1999

Script logo   StudioStrona.pl