JAKUBOWICZ ADOLF

1930 - 1993 Urodził się w 1930 roku w Iwoniczu. Studia na Wydziale Grafiki w pracowni prof. Konrada Śrzednickiego w Akademii Sztuk Pęknych w Krakowie. Dyplom otrzymał w 1957 roku. W 1955 r. wraz z grupą kolegów założył " Grupę XIV", bierze udział we wszystkich wystawach Grupy. Zorganizował 12 wystaw indywidualnych (1962 - 1993) oraz brał udział w wielu wystawach środowiska rzeszowskich plastyków (ZPAP, ZPAMiG) m.in. "Retrospektywna wystawa rzeszowskiego Okręgu ZPAP" - Warszawa 1964, Triennale Rysunku - Wrocław 1968, "Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku"- Rzeszów do 1993r. Od 1970 do 1990 redaktor naczelny Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie. Autor reportaży o Bieszczadach, za które otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Pozostawił po sobie trzy teki autorskie : "Bieszczady w rysunku" (1967), Rzeszów w rysunkach" (1974), "Rzeszowskie krajobrazy" (1970). Uprawiał grafikę, rysunek. Zmarł w Rzeszowie w1993 roku.

 

Jakubowicz Adolf, Cerkiewka - z impresji skansenu, litografia, 53 x 39

Script logo   StudioStrona.pl