Aktualności BWA

Otwarcie wystawy 22.10.2012 - 22.11.2012

1.Irena Gałuszka - Na styku realności 2 - fotografia

2. Byli wśród nas - Janina Ożóg-Czarnowska 1930-2019 - malarstwo, rysunek

Otwarcie wystawy 17.09.2020 - 15.10.2020

1.   Zbigniew Ważydrąg - collage, malarstwo, rysunek
2.   32. Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki - grafika ,malarstwo, rysunek

Script logo   StudioStrona.pl