Aktualności BWA

Otwarcie wystawy 18.12.2014 - 18.01.2015

1. Obraz, rysunek, grafika, rzeźba roku 2014 - wystawa pokonkursowa

2. Wystawa Jurorów Konkursu - kawiarnia BWA 

3. Hubert Bujak "Posthistoria" - malarstwo

Otwarcie wystawy 20.11.2014 -14.12.2014

Magdalena Gryska "Czarna Fala" - malarstwo

Script logo   StudioStrona.pl