Aktualności BWA

Piotr Kukla

Otwarcie wystawy 05.08.2021 - 05.09.2021

1.Joanna Babula - ślady obecności, Piotr Kukla - ślady nieobecności
2. Agata Woźniak-Niemkiewicz - XXX lecie działalności twórczej

Henryk Cebula

Otwarcie wystawy 01.07.2021 - 01.08.2021


1.  Cebulowe pole - Henryk Cebula
2.  Chorwacja po chorwacku i po polsku

Otwarcie wystawy 27.05.2021 - 27.06.2021

1.Biennale ZPAP

2.Ewa,Roman Fleszar - rzeźba, malarstwo

Otwarcie wystawy 29.04.2021 - 23.05.2021

Projekt 4th Art & Science "Sztuka Powstania Życia/Art of Origin of Life"

Script logo   StudioStrona.pl