XIV Podkarpacki Przegląd Plastyki Dzieci i Młodzieży Konkurs nie został rozstrzygnięty!

Z powodu rażąco małej ilości zgłoszonych placówek (20) z całego województwa

Konkurs odwołano!

 

Wybór najciekawszych prac zostanie zaprezentowany w sali wystawowej rzeszowskiego BWA
w dniach 9 – 19 maja 2013 r. Wyboru prac dokona organizator nie powołując jury.

Szkoły biorące udział w konkursie otrzymają specjalne podziękowania dla nauczycieli.

Script logo   StudioStrona.pl