Wyniki konkursu 6 Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego "Jesienne Konfrontacje"- Rzeszów 2022

 

PROTOKÓŁ

 

Z posiedzenia Jury konkursu „6 Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego – Jesienne Konfrontacje Rzeszów 2022”, które odbyło się dnia 10 października 2022 roku w Domu Sztuki w Rzeszowie.

 

Jury w składzie:

 

Prof. Jacek Rykała – ASP Katowice – Przewodniczący Jury

Prof. Ireneusz Kopacz – UMK Toruń Wydział Sztuk Pięknych

Prof. Małgorzata Mizia – Politechnika Krakowska

Prof. Marian Waldemar Kuczma – ASP Wrocław

Kurator konkursu – Piotr Rędziniak – BWA Rzeszów

W I etapie konkursu dokonało oceny 568 obrazów 227 autorów.

 

Do drugiego etapu Jury zakwalifikowało 111 prac 57 artystów.

 

Jury zapoznało się z Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem Obrad Jury.

 

W drugim etapie Jury oceniło 111 prac 57 autorów.

 

Jury nominowało do nagród następujących artystów:

 

(w kolejności alfabetycznej)

Barańska Anna, Desperak Piotr, Grodecka Justyna, Kasprzyk Dorota, Król Tadeusz, Kuźnik Dorota,

Mistak Tomasz, Nikiel Antoni, Piwowar-Bagińska Łucja, , Szczepkowski Jan, Szyszlak Renata, Ślusarczyk Marzena, Uchman Magdalena

 

 

W drugim etapie Jury przyznało nagrody:

 

Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12 000 zł, Jury przyznało

Piotrowi Desperakowi za obraz pt. „Zona I”

 

Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego w wysokości 9 000 zł w ramach programu Otwarta Przestrzeń Kultury, Jury przyznało Tadeuszowi Królowi za obraz pt. „Las i Woda III”

 

Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa w wysokości 7 000 zł, Jury przyznało Antoniemu Niklowi za obraz pt. „Zapis VI”

 

Nagrodę – Zakup pracy do zbiorów BWA w Rzeszowie w wysokości 5 000 zł, Jury przyznało Magdalenie Uchman za obraz pt. „I will see you”

 

Wyróżnienie Honorowe Podkarpackiej „Zachęty” – wystawę indywidualną – Jury przyznało Dorocie Kuźnik za zestaw prac „Derbys or heels. Derbys, derbys, derbys!!!” oraz „Simply pleasures”
z cyklu Comme des garcons.

 

Wyróżnienie honorowe ZPAP Oddział w Rzeszowie – wystawę indywidualną w Galerii ZPAP r_z,
Jury przyznało Annie Barańskiej za obraz pt. „Bez tytułu” z cyklu Relacje.

 

Ponadto Wyróżnienia honorowe Jury przyznało:

Justynie Grodeckiej za obraz pt. „Burden” oraz

Janowi Szczepkowskiemu za obraz pt. „Nowa Idolatria”

                                                                                                                                   

 

 

Na tym zakończono obrady Jury i podpisano 5 jednobrzmiących protokołów Obrad Jury.

 

 

  • W naszej galerii sprzedaży
  • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl