Wernisaż

Wernisaż 19.05.2016

Kilka zdjęć z ostatniego wernisażu...

 

1 Tomasz Domański -"Program przeróbki" 
2. Jerzy Plucha - malarstwo 

Wernisaż 21.04.2016

Kilka zdjęć z ostatniego wenisażu...

1. Bez tytułu, olej, płótno - wystawa artystów malarzy związanych z ASP Kraków

2. Mariola Wawrzusiak - "Habitaty" rzeźba

3. Sylwia Kopeć - "Trzy kolory" Guma dwuchromianowa

Wernisaż 17.03.2016

Kilka zdjęć z ostatniej wystawy...

Narcyz Piorecki - 30 lat pracy twórczej, Witold Kaliński - grafika

Wernisaż 18.02.2016

Kilka zdjęć z ostatniej wystawy...
Agata Czeremuszkin-Chrut malarstwo, Urszula Ślusarczyk malarstwo 

Script logo   StudioStrona.pl