Wernisaż

Wernisaż 15.09.2022

Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt 2021

Wernisaż 11.08.2022

Wernisaż wystaw:

1.Wiśniowa pachnąca malarstwem

2.Mariusz Drzewiński - Z Lublina do Rzeszowa - malarstwo

Wernisaż 7.07.2022

Wernisaż wystaw:

1. Maksymilan Starzec - malarstwo i rzeźba
2. In between / Pomiędzy - grupy artystycznej Hadron z Węgier

Wernisaż 23.06.2022

23.06.2022 Wernisaż wystawy artystów ukraińskich "Czas dobra w złych czasach"

Script logo   StudioStrona.pl