Wernisaż

Wernisaż 28.04.2022

Ryszard Dudek - malarstwo

50 lat twórczości

Wernisaż 10.03.2022

Relacja fotograficzna z otwarcia wystawy

Kartki z kalendarza - 60 lat BWA w Rzeszowie

Wernisaż 3.02.2022

Relacja fotograficzna z otwarcia wystaw:

1."Miejsca i emocje" Janusz Sepioł

2. 110 lat ZPAP okręgu zakopiańskiego

Wernisaż 16.12.2021

Relacja fotograficzna z wernisażu
wystawy pokonkursowej

"Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2021"

16.12.2021

Script logo   StudioStrona.pl