Wernisaż 3.02.2022

Relacja fotograficzna z otwarcia wystaw:

1."Miejsca i emocje" Janusz Sepioł

2. 110 lat ZPAP okręgu zakopiańskiego

Script logo   StudioStrona.pl