Wernisaż 18.02.2016

Kilka zdjęć z ostatniej wystawy...
Agata Czeremuszkin-Chrut malarstwo, Urszula Ślusarczyk malarstwo 

Script logo   StudioStrona.pl