Wernisaż 05.08.2021

Klika zdjęć z ostatniej wystawy

1.Joanna Babula - ślady obecności, Piotr Kukla - ślady nieobecności
2. Agata Woźniak-Niemkiewicz - XXX lecie działalności twórczej

Script logo   StudioStrona.pl