TRIENNALE MALARSTWA STUDENCKIEGO | TMS/2

TRIENNALE MALARSTWA STUDENCKIEGO

Rzeszów 2024


Celem prezentacji konkursowej jest ukazanie tendencji, kierunków rozwoju, postaw studentów
i młodych artystów skupionych wokół uczelni wyższych w Polsce, realizujących swoje projekty
w medium malarstwa a także formach malarstwa wykraczających poza tradycję. Ważnym celem
przedsięwzięcia jest również promocja i zachęta do działania w tej, tak unikalnej dziedzinie
artystycznej pracy. Obserwowanie różnic i podobieństw a także kontynuacji idei artystycznych
w różnych ośrodkach uczelnianych w Polsce. Porównanie i wyodrębnienie tego, co jest indywidualną
osobistą wypowiedzią od mód, tendencji i profesjonalnych strategii artystycznych. Nie obawiamy się
o dzisiejszą kondycję tego sposobu wypowiedzi, ciekawi nas jednak pozycja malarstwa, jego wartość
wśród wielości wizualnych propozycji współczesności a także prognoza na przyszłość w oparciu
o wizualne reagowanie na bodźce zewnętrzne i przekazywany od wieków, nieustający zachwyt
obrazem.

Organizator konkursu: Zakład Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych
Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Współorganizator: Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
Patronat honorowy
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
J. M. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Sylwester Czopek

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

METRYKA OBRAZU

Script logo   StudioStrona.pl