Pracownicy

PYREK WOJCIECH

Kierownik Działu Technicznego

(tel.wew. 28)

e-mail: dzial.techniczny@bwa.rzeszow.pl

PODSOBIŃSKI RAFAŁ

Specjalista ds .programowych

CICHOWSKA-SZMULKIEWICZ KINGA

Specjalista do spraw sprzedaży.

(tel.wew. 30) e-mail: galeria@bwa.rzeszow.pl

 

Sprzedaż dzieł sztuki z galerii

Kontakty z artystami w celu pozyskiwania nowych prac do sprzedaży

Prowadzenie pełnej dokumentacji przyjmowania i sprzedaży dzieł sztuki

Udzielanie pełnej informacji dot. artystów i prac sprzedawanych w Galerii

KRUPIŃSKA SYLWIA

Sekretariat

(tel. wew. 25)

email: sekretariat@bwa.rzeszow.pl

Script logo   StudioStrona.pl