PODKARPACKA ZACHĘTA

Zapraszamy na stronę www.podkarpackazacheta.pl   

 

Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, w skrócie Podkarpacka Zachęta zrzesza miłośników sztuki i artystów, działając na rzecz krzewienia sztuk pięknych
oraz ochrony praw artystów.

 

Celem Towarzystwa jest:

 1. popularyzacja w społeczeństwie dokonań artystów w dziedzinie kultury i sztuki,
 2. integrowanie działalności artystów i miłośników sztuki na rzecz krzewienia sztuk pięknych, 
 3. zapewnienie pomocy artystom w zakresie ochrony ich praw
 4. udzielanie pomocy społecznej artystom.
 5. popularyzowanie oraz promowanie Podkarpacia poprzez ukazywanie potencjału i dokonań środowisk twórczych.
 6. integracja i aktywizacja środowisk twórczych oraz zaangażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz kultury i sztuki oraz budowanie więzi regionalnej i międzypokoleniowej poprzez aktywny kontakt ze sztuką.
 • Z ostatniej chwili
 • Wyniki I etapu konkursu Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba roku 2020

   

   

 • W naszej galerii sprzedaży
 • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl