KROPLESKI BENEDYKT

Benedykt Kropleski urodzony się w 1948 roku w Malborku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Gdańsku, w pracowniach prof. Adama Harasa i Witolda Janowskiego. Dyplom obronił w 1980 roku. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, ilustracją, plakatem. Zorganizował szereg wystaw indywidualnych, brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Uczestniczył również w plenerach malarskich. Za swoja twórczość wielokrotnie nagradzany na konkursach. Większość nagród I wyróżnień pochodzi z konkursów na mała formie malarska, co świadczyło by, że w tej formie autor wystawy czuje się najlepiej.

Script logo   StudioStrona.pl