Konkurs Jesienne Konfrontacje 2019 rozstrzygnięty

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Jury konkursu „5 Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego – Jesienne Konfrontacje 2019 ”, które odbyło się dnia 23 września 2019 roku w Domu Sztuki w Rzeszowie.

Jury w składzie:

Dr Monika Małkowska – Warszawa - Przewodnicząca Jury

Prof. Dr hab. Kazimierz Rochecki – Toruń

Prof. Dr hab. Mariusz Drzewiński – Lublin

Prof. Andrzej Grenda - Łódź

Kurator konkursu – Piotr Rędziniak – BWA Rzeszów

W I etapie konkursu dokonało oceny 517 obrazów 208 autorów ( ze względów regulaminowych postanowiono nie dopuścić do konkursu 5 obrazów autorstwa 3 osób)

Do drugiego etapu Jury zakwalifikowało 98 prac 60 artystów.

Jury zapoznało się z Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem Obrad Jury.

 

W drugim etapie Jury oceniło 96 prac 60 autorów.

Ze względów regulaminowych nie poddano ocenie 1 obrazu i nie dostarczono w regulaminowym terminie 1 obrazu.

 

W drugim etapie Jury przyznało nagrody:

 

Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego wys. 7 000 zł. fundowaną przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Jury przyznało Urszuli Dzwonik za pracę „Nie marudź”.

 

Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa wys. 5 000 zł. Jury przyznało Sławomirowi Tomanowi za zestaw prac pt.: „Dawni malarze I, II, III”

 

Nagrodę Zakup pracy do zbiorów BWA w Rzeszowie w wysokości 4 500 zł Jury przyznało Łukaszowi Rudeckiemu za obraz pt.: „Fragmentacja III”

 

Wyróżnienia Honorowe Podkarpackiej „Zachęty” przyznano Barbarze Porczyńskiej za pracę „Wenus z Podkarpacia”.

Wyróżnienie honorowe BWA w Rzeszowie – wystawa indywidualna Agacie Wolniewicz za zestaw prac: „Światło I”, „Światło II, „Światło IV,.

Wyróżnienie honorowe zarządu ZPAP o/w Rzeszowie – wystawa indywidualna w Galerii ZPAP „RZ” Martynie Borowieckiej za pracę: „Żywopis kształtu I”.

 

  • W naszej galerii sprzedaży
  • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl