GÓRKA ROMAN

Urodzony w 1940 roku w Mizuniu Starym. Studia ukończył w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom otrzymał w 1980 roku. Zorganizował dwie wystawy indywidualne w 1970 r. w Warszawie (Nagroda MKiSz) i w 1980 w BWA Krosno. Udział w wystawach środowiskowych, okręgowych i ogólnopolskich. Dwukrotny laureat III Nagrody na wystawie "Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku" w BWA Rzeszów. Jego prace znajdują się w zbiorach w Niemczech, Norwegii, Austrii i USA. Uprawia rzeźbę. Mieszka i pracuje we Frysztaku.

 

Górka Roman, Macierzyństwo, drewno, wys. 73, 1994 r.

Script logo   StudioStrona.pl