DAWIDIUK MAŁGORZATA

Małgorzata Dawidiuk – urodzona w 1967 roku w Wisznicach na Podlasiu. Ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Nałęczowie. Następnie ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych im. I.E. Repina w Petersburgu na Wydziale Malarstwa i Konserwacji – specjalizacja ikona. Jest twórcą wielu realizacji sakralnych – ikon, ikonostasów, polichromii m. in. w Chołowicach k. Krasiczyna, Koszalinie, Krynicy, Olsztynie, Zamienicach k. Legnicy, Niagou (Słowacja). Współautorka realizacji ściennych w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Jej ikony znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych w Polsce, Niemczech, Rosji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie. Obecnie prowadzi pracownię konserwatorsko – artystyczną „IKON” w Przemyślu. Jej ikony są rozpoznawalne poprzez oryginalny współczesny wyraz, jaki im autorka nadaje. Na wystawie prezentuje obrazy z cykli “Ikona – Cień” i “Emaus”.

  • W naszej galerii sprzedaży
  • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl