CICHOWSKA-SZMULKIEWICZ KINGA

Kinga Cichowska-Szmulkiewicz urodziła się w 1982 roku w Rzeszowie. W 2002 r. ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. W 2009 r. obroniła egzamin dyplomowy na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, nagrodzony Medalem Rektora ASP. Uprawia grafikę, malarstwo i rysunek. Brała udział w licznych wystawach, zdobywałam nagrody i wyróżnienia w konkursach.

Script logo   StudioStrona.pl