CICHOWSKA-SZMULKIEWICZ KINGA

Specjalista do spraw sprzedaży.

(tel.wew. 30) e-mail: galeria@bwa.rzeszow.pl

 

Sprzedaż dzieł sztuki z galerii

Kontakty z artystami w celu pozyskiwania nowych prac do sprzedaży

Prowadzenie pełnej dokumentacji przyjmowania i sprzedaży dzieł sztuki

Udzielanie pełnej informacji dot. artystów i prac sprzedawanych

w Galerii

Script logo   StudioStrona.pl