CEBULA HENRYK

Urodził się w 1953 roku w Sieniawie. Studia artystyczne na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Jerzego Bandury. Uprawia głównie rysunek satyryczny . Zorganizował 45 wystaw indywidualnych oraz brał udział w ponad 300 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest wielokrotnym laureatem nagród w ogólnopolskich

i międzynarodowych konkursach. Publikował swoje rysunki w ponad 30 wydawnictwach. Jest współzałożycielem Salonu Przeworskiego i PUB - Galerii w Jarosławiu. Obecnie jest nauczycielem w PLSP Jarosław. Członek Polskiego Związku Karykatury, od 1999 r. wiceprezes tego Związku.

W 1998 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Mieszka w Przeworsku.

 

Cebula Henryk, z cyklu Kobiety - Zawsze jesteśmy , tusz, papier, 1998 r.

  • W naszej galerii sprzedaży
  • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl