WAWRZASZEK LESZEK

Leszek Wawrzaszek urodzony w 1972 r. w Rzeszowie. W roku 2006 uzyskał dyplom w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego w pracowni malarstwa prof. Tadeusza Wiktora. W tym samym roku otrzymał Dyplom Uznania Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2009 roku jest kierownikiem artystycznym założonej przez siebie galerii „KOREK” na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2009 r. pełni obowiązki prezesa stowarzyszenia „100 TALENTÓW” w Rzeszowie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, grafiką warsztatową i projektową, fotografią, rzeźbą, pisze teksty o sztuce. Brał udział w kilku wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego realizacje malarskie, graficzne i rzeźbiarskie znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.