KOŁODZIEJ ROMUALD

Romuald Kołodziej urodził się w 1953 roku.

Ukończył Instytut Wychowania Artystycznego UMCS Lublin.

Od 1977 pracuje w macierzystej uczelni.

Obecnie na stanowisku adiunkta II stopnia

w Zakładzie Grafiki Projektowej i Serigrafii.

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Jest twórcą wielu akcji plastycznych (Ostróda, Lublin, Kazimierz Dolny, Kalisz i inne).

Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych, m.in.: Galeria Odnowa, Kraśni9k (1998); Muzeum Regionalne i Zamek w Ostródzie, Ostróda (1999), Łucki Pałac Kultury, Łuck, Ukraina (1999), Centrum Kultury i Sztuki, Kalisz (2000), BWA Rzeszów (2007).

 

Uczestniczył w 25 wystawach zbiorowych, m.in.: Pools Grafiek in De Noordgalerij, Gerderland, Holandia (1998), II Triennale Tczewskie, Tczew (1998), Grafika Roku, Lublin (1998, 2000), VI Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek, Lublin (2000); Sakrum Dzisiaj, Galeria sztuki Współczesnej, Kielce (2000), Artyści polscy w Barbizon, Francja (2003).

Mieszka w Świdniku, pracuje twórczo w Lublinie i Kazimierzu Dolnym.