KAMIEŃSKI MAREK

Urodzony w 1953 roku.

Studia na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ukończył w roku 1979.

Dyplom z grafiki użytkowej w pracowni doc Gerarda Labusa oraz malarstwa w pracowni prof Andrzeja S. Kowalskiego.

Od tego czasu uprawia malarstwem, a także zajmuje się performancem, muzyką i filmem eksperymentalnym, oraz krytyką sztuki.

Współpracował m. in. z pismami takimi jak Exit, Opcje, Faiart