CZEŚNIK HENRYK

Henryk Cześnik urodzony 12.04.1951 w Sopocie. Studia rozpoczął w PWSSP w Gdańsku w 1972. r. kończąc je dyplomem 1977 w pracowni prof. Kazimierza „Kacha” Ostrowskiego. Zatrudniony na macierzystej uczelni od 1979 r. na podstawie mianowania.

 

W 1991 r. uzyskał kwalifikacje II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej malarstwo. W 1994 r. uzyskał tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP. Od 2003 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. Wypromował kilkunastu magistrów sztuki, jednego doktora sztuki, jest autorem kilkunastu recenzji w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Uprawia malarstwo, rysunek, scenografię, zajmuje się aranżacją wystaw, a także gra w filmach.

 

Jest autorem kilkunastu esejów do katalogów twórczości artystycznej m.in. Jerzego Skolimowskiego. Był Przewodniczącym Jury XVIII Festiwalu Malarstwa Polskiego w Szczecinie (2000), członkiem Komisji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. oceny szkół artystycznych (2007-2010). Brał udział jako aktor w polskich filmach fabularnych: „Sztos” (1997), „Chłopaki nie płaczą” (2000), „Sztos 2” (2011). Do 2011 roku miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w znaczących galeriach, muzeach i innych instytucjach wystawienniczych w kraju i za granicą.

 

Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów narodowych m.in. Warszawie, Gdańsku, Moskwie, Sofii, Dreźnie oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą