BAJEK ZBIGNIEW

Prof. Zbigniew Bajek urodzony w 1958 r. Studia na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP.

Dyplom z wyróżnieniem w 1984 r. w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego. Od 1983 r. zatrudniony na Wydz. Malarstwa macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku profesora ASP. Prowadzi Pracownię Interdyscyplinarną.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, grafiką użytkową, działaniami o charakterze para-teatralnym w przestrzeniach zamkniętych i otwartych. Współpracował z Teatrem Drugie Studio Wrocławskie, z Teatrem Witkacego z Zakopanego projektując scenografie, kostiumy, druki towarzyszące przedstawieniom.

Jest autorem lub współautorem wystaw tematycznych i monograficznych. Projektował plakaty, znaki graficzne, wydawnictwa albumowe. Przygotowywał wizualizacje firm.

Zorganizował ok. 40 wystaw indywidualnych /m.in. w Paryżu, Brukseli, Berlinie, Koloni, Frankfurcie, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie, Szczecinie, Przemyślu

i brał udział w ponad 140 wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą. Prace w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami.
Prof. Zbigniew Bajek współpracował też z galeria „Format” będąc kuratorem szeregu wystaw tematycznych.