Artyści BWA

Artyści związani z działalnością BWA w Rzeszowie. 
Uwaga! Część podstron jest w  trakcie aktualizacji. 

 

GRENDA ANDRZEJ

Urodził się w 1955 roku w Łodzi. Studiował w latach 1973-1978 w PWSSP w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1979 r. w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka.

GRZEGORCZYK WIESŁAW

Urodził się w 1965 roku w Rzeszowie. W latach 1984 - 90 Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie. Studia artystyczne na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Plakatu prof. Piotra Kunce w 1995roku

GÓRECKI STANISŁAW TADEUSZ

Urodził się w 1948 roku w Wałbrzychu. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. Włodzimierza Wejmana i prof. Witolda Chomicza.

GÓRKA ROMAN

Urodzony w 1940 roku w Mizuniu Starym. Studia ukończył w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom otrzymał w 1980 roku.

  • W naszej galerii sprzedaży
  • Artyści BWA
Script logo   StudioStrona.pl