Artyści BWA

Artyści związani z działalnością BWA w Rzeszowie. 
Uwaga! Część podstron jest w  trakcie aktualizacji. 

 

GRZEGORCZYK WIESŁAW

Urodził się w 1965 roku w Rzeszowie. W latach 1984 - 90 Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie. Studia artystyczne na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Plakatu prof. Piotra Kunce w 1995roku

GÓRECKI STANISŁAW TADEUSZ

Urodził się w 1948 roku w Wałbrzychu. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. Włodzimierza Wejmana i prof. Witolda Chomicza.

GÓRKA ROMAN

Urodzony w 1940 roku w Mizuniu Starym. Studia ukończył w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom otrzymał w 1980 roku.

HAJDUK JADWIGA

Jadwiga Hajduk urodziła się i mieszka w Rzeszowie. Jest absolwentką rzeszowskiego Liceum Plastycznego. W roku 1985 rozpoczęła studia w Instytucie Wychowania Artystycznego, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Script logo   StudioStrona.pl