Archiwum wystaw

Ponad 180 stron archiwalnych (część w przebudowie)

26.02.2021 - 21.03.2021- Ewelina Kołakowska - Divertimento - Grafika Malarstwo

Ewelina Kołakowska urodziła się 19.08.1993 w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie, Polska).Ukończyła; Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie, specjalizacja: reklama wizualna (2009–2013); Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, specjalność: grafika warsztatowa (2013-2018). Obecnie doktorantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich „Academia Copernicana” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Asystentka w Katedrze Technologii i Technik Sztuk Plastycznych, Wydział Sztuk Pięknych, UMK. Reprezentowana przez Galerię „Pragaleria” w Warszawie. Brała udział w około 70-ciu wystawach w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych.

26.02.2021 - 21.03.2021 - Synergia - Piotr&Piotr Woroniec

Prywatna relacja ojca i syna mająca miejsce w przypadku obydwu Piotrów Worońców w ich artystycznej praktyce przekłada się na różne dziedziny plastycznej aktywności, którymi są rzeźba i malarstwo.

3.12.2020 - 10.01.2021 Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba roku 2019/20

Wystawa Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba roku 2019/20 - odbędzie się w nowym terminie terminie 2.02.2021 do 21.02.2021

22.10.2012 - 22.11.2012 Irena Gałuszka - Na styku realności 2

IRENA GAŁUSZKA – studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Mat. – Fiz. – Chem., kierunek Fizyka. W 1996 r. została przyjęta do grona Związku Polskich Artystów Fotografików w trybie szczególnym – leg. nr 731.

Script logo   StudioStrona.pl