Archiwum wystaw

Ponad 180 stron archiwalnych (część w przebudowie)

17.03.2016 - 17.04.2016 - Narcyz Piorecki - 30 lat pracy twórczej

Narcyz Piorecki urodził się w Przemyślu w 1959 r. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jana Szancenbacha. Dyplom uzyskał w 1986 r.

18.02.2016 - 13.03.2016 Urszula Ślusarczyk – wystawa malarstwa "Przenikania"

Autorka wystawy urodzona w 1968 roku. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wicedyrektor ds. artystycznych i naukowych Instytutu Sztuk Pięknych UJK.

18.02.2016 - 13.03.2016 Agata Czeremuszkin-Chrut – wystawa malarstwa "Źródła konfliktu"

W czasie studiów w 2007 roku stypendystka UE Edinburgh College of Art. oraz otrzymała stypendium edukacyjne Prezydenta Miasta Wrocławia i stypendium Urzędu Miasta Wrocławia.

21.01.2016 - 14.02.2016 Włodzimierz Kotkowski 1942-2011 "Grafika"

Wystawa z cyklu „Byli wśród nas” – nieżyjącego artysty grafika Włodzimierza Kotkowskiego. Włodzimierz Kotkowski urodzony 7 lipca 1942 r. w Łodzi, zmarł 22 czerwca 2011 r. w Krakowie. 

Script logo   StudioStrona.pl